వెనక్కి వెళ్లు                మొదటికి వెళ్లు          ముందుకు వెళ్లు

     ​
మహాభారతం
ప్రవచనం -149–పాండవప్రతిజ్ఞలు
పాండవప్రతిజ్ఞలు
దుర్యోధనుని తలతో ఫుట్ బాల్ ఆడుకుంటాను అని భీముడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు? ప్రవక్త అంటే అర్ధం ఏమిటి? దుశ్శాసనుడి గుండెలు బ్రద్దలుకొట్టి రక్తం తాగుతానని భీముడు రెండోసారి కూడా ప్రతిజ్ఞ చేశాడా? భీముడిని రెచ్చ గొట్టడానికి దుర్యోధనుడు ఏంచేశాడు? భీముడు దీనికి ప్రతిగా ఏంచేశాడు? దుర్యోధనుడిని, దుశ్శాసనుడిని ఎవరు చంపుతారని, కర్ణుడిని ఎవరు చంపుతారని, శకునిని ఎవరు చంపుతారని భీముడు ప్రకటించాడు? భీముడి ప్రతిజ్ఞను నెరవేరుస్తామని అర్జునుడు, సహదేవుడు అన్నారా? కర్ణుడి ఏ దుష్టలక్షణాలవల్ల చంపదగినవాడని అర్జునుడన్నాడు?
దయచేసి మీట నొక్కి వినండి.
  • త్వరలో

  • త్వరలో

  • త్వరలో

  • త్వరలో

మహాభారత రాజనీతి

  • త్వరలో

  • త్వరలో

  • త్వరలో

  • త్వరలో

భద్రాద్రి శ్రీరామ కల్యాణ ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం

కేన్సర్ పై ధారావాహిక

వివరాలకు విచ్చేయండి ఈ క్రింది బ్లాగుకు.


మీరు చదువుతున్నారా?

దయచేసి ఈ క్రింది ఫేస్ బుక్ పేజీని  సందర్శించండి

దయచేసి ఈ కింది చిరునామాలోని Facebook group: Cancer -prevention, control and cure (కేన్సర్: నివారణ, నియంత్రణ, నయం)  లో చేరి మీ మద్దతు తెలుపండి.

https://www.facebook.com/groups/cancerpcc/

ఆకాశవాణి సూక్తిముక్తావళి

త్వరలో....!

ఆకాశవాణి మార్కండేయ పురాణం

త్వరలో....!

AddThis Sharing
Windows GadgetMore
Hide
Show
Share
Toggle Dock