వెనక్కి వెళ్లు                మొదటికి వెళ్లు          ముందుకు వెళ్లు

     ​
మహాభారతం
ప్రవచనం -112– క్షత్రియనాశనం తప్పదా ?
క్షత్రియనాశనం తప్పదా ?
శిశుపాలుడిని శ్రీకృష్ణుడు వధించినప్పుడు ఉత్పాతములు ఎందుకు కలిగాయి? శకునములు ఆపద జనకములా లేక సూచకములా ? మహాత్ములు, వాక్శుద్ధిగలవారు చెప్పిందే వినాలా లేక తరచితరచి ఒకే విషయం అడగవచ్చునా? సమస్త క్షత్రియ నాశనానికి ఎవరు కారణం అవుతారని వ్యాసుడు చెప్పాడు? వ్యాసుడు జరగబోయేది ముందుగా చెప్పిన తరువాత అర్జునుడు ఏమన్నాడు?
దయచేసి మీట నొక్కి వినండి.
  • త్వరలో

  • త్వరలో

  • త్వరలో

  • త్వరలో

మహాభారత రాజనీతి

  • త్వరలో

  • త్వరలో

  • త్వరలో

  • త్వరలో

భద్రాద్రి శ్రీరామ కల్యాణ ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం

కేన్సర్ పై ధారావాహిక

వివరాలకు విచ్చేయండి ఈ క్రింది బ్లాగుకు.


మీరు చదువుతున్నారా?

దయచేసి ఈ క్రింది ఫేస్ బుక్ పేజీని  సందర్శించండి

దయచేసి ఈ కింది చిరునామాలోని Facebook group: Cancer -prevention, control and cure (కేన్సర్: నివారణ, నియంత్రణ, నయం)  లో చేరి మీ మద్దతు తెలుపండి.

https://www.facebook.com/groups/cancerpcc/

ఆకాశవాణి సూక్తిముక్తావళి

త్వరలో....!

ఆకాశవాణి మార్కండేయ పురాణం

త్వరలో....!

AddThis Sharing
Windows GadgetMore
Hide
Show
Share
Toggle Dock