226-యవక్రీతుని కథ
తపస్సు చేత సర్వజ్ఞానం వస్తుందా? భాషను సులభతరం చేయవచ్చునా? కష్టపడకుండా వచ్చే విద్య వల్ల ఏఏ నష్టాలు వస్తాయి? అందువల్ల నాశనం అవుతారా? దయచేసి గూగుల్ క్రోం ఉపయోగించండి. ఈ అనుసంధానం ద్వారా వినండి.

  

 

ఆకాశవాణి

For ads
వార్త, ఆదివారం అనుబంధం 14-Sep-2014

పద్యాల తో రణానికి మళ్లీ పచ్చతోరణం 

సాహిత్యసోదరులారా!    ఇవి దూరదర్శన్ ప్రసారం చేసిన పద్యాల తోరణం కార్యక్రమంలోని కొన్ని భాగాలు. వీటి కాపీ రైట్లు దూరదర్శన్ కు చెంది ఉన్నాయి. అనేక మంది సోదరులు ఈ కార్యక్రమాలు కావాలని కోరుతుండడంతో వీటిని మీకు ఉచితంగా అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఇందుకోసం దూరదర్శన్ నుంచీ అనుమతి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము.  త్వరలో వీటిని ప్రారంభిస్తాము.

For ads ధారావాహిక
For ads “జాలం” – అక్షరక్షిపణి- ఏలూరిపాటి
ఆకాశవాణి ద్వారా తెలుగు ప్రజానీకానికి అందించిన సూక్తిముక్తావళి


-త్వరలో

ఆకాశవాణి

భద్రాద్రి రామ కల్యాణ ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం వినడం కూడా స్వామికి కల్యాణం జరిపించడంతో సమానమే. ఇది మనోయాగం, వాగ్రూపయాగం, శారీరకయాగం. ఈ మూడు యాగాలు చేయగలగడం, మీకు మాత్రమే కలిగిన మహాయోగం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం?,,,,, వెంటనే స్వామి వారి కల్యాణ సేవ చేయండి. వారి పాదాల చెంత ఉన్న మీట నొక్కండి.

 

భద్రాద్రి రామ కల్యాణ

​ప్రత్యక్షవ్యాఖ్యానం

శ్రీ మార్కండేయ పురాణం
 
సూక్తిముక్తావళి
దయచేసి ఈ క్రింది ఫేస్ బుక్ పేజీని  సందర్శించండి
ఆకాశవాణి ద్వారా తెలుగు ప్రజానీకానికి అందించిన మార్కండేయ పురాణం


-త్వరలో

AddThis Sharing
Windows GadgetMore
Hide
Show
Share
Toggle Dock